• BBKflygfoto som smart objekt-1.jpg
 • Bojar som smart objekt-1.jpg
 • Båtskola som smart objekt-1.jpg
 • Ekskar4 som smart objekt-1.jpg
 • Ekskar som smart objekt-1.jpg
 • Ekskar_brygga_2.jpg
 • Ekskar_brygga_3.jpg
 • hamn1_980x277.jpg
 • hamn3_980x277.jpg
 • hamn4_980x277.jpg
 • hamn5_980x277.jpg
 • hamn62_980x277.jpg
 • IMG_4608_980x277.jpg
 • IMG_4635_adjust_980x277.jpg
 • IMG_4639_adjust_980x277.jpg
 • IMG_4642_adjust_980x277.jpg
 • Jolleramp_2011-05-21.jpg
 • Jolleskola som smart objekt-1.jpg
 • MorgonEksar1 som smart objekt-1.jpg
 • mås1 som smart objekt-1.jpg

 Möteskalender 2021 (Under uppdatering)

Möten

Tid

Plats

Årsmöte

23 november kl 19.00 (onsdag)

Bosö Båtklubb

Styrelsen

10 mars kl 18.30


LSS

Styrelsen

25 maj kl 15.00*

Ekskär (Samling BBS)

Styrelsen

19 oktober kl 18.30

BBS

AU

19 januari kl 18.00


Torgny

AU

 9 mars kl 18.00

Peter

AU

11 maj kl 18.00

Pär


AU
 
5 oktober kl 18:00

Roger

Båtråd

17 feb

LBF

Båtråd

19 maj kl 18:00

TBD

Båtråd

 TBD


TBD

Hamnkaptensmöte

17 mars 18:30

Övrigt

Datum

Utförs av

Uppdatering SBU register

Senast 31 januari 

Båtklubbarna

Årsavgifter debiteras

Senast 25 mars

LBF kassör

Årsavgifter till LBF

Senast 25 april 

Klubbkassörer

Båtköstatistik Lidingö stad

Senast 31 december

LBF kassör

LBF Bokslut

30 september

LBF Kassör, Revisorer