• BBKflygfoto som smart objekt-1.jpg
 • Bojar som smart objekt-1.jpg
 • Båtskola som smart objekt-1.jpg
 • Ekskar4 som smart objekt-1.jpg
 • Ekskar som smart objekt-1.jpg
 • Ekskar_brygga_2.jpg
 • Ekskar_brygga_3.jpg
 • hamn1_980x277.jpg
 • hamn3_980x277.jpg
 • hamn4_980x277.jpg
 • hamn5_980x277.jpg
 • hamn62_980x277.jpg
 • IMG_4608_980x277.jpg
 • IMG_4635_adjust_980x277.jpg
 • IMG_4639_adjust_980x277.jpg
 • IMG_4642_adjust_980x277.jpg
 • Jolleramp_2011-05-21.jpg
 • Jolleskola som smart objekt-1.jpg
 • MorgonEksar1 som smart objekt-1.jpg
 • mås1 som smart objekt-1.jpg

Aktuellt säsongen 2019

Under april lades ett par nya bojar ut då de gamla hade slitit sig. Taket på kompostkammaren på toaletterna byttes ut då det gamla hade börjat ruttna.

Till arbetshelgen den 25-26 maj hade vi fraktat ut de nya möblerna och pingisbordet till klubbstugan. Allt monterrades ihop och det blev snyggt och fint i vårt klubbhus.      

 Eksär 2019Ekskär klubbhus 2 1                       
Drygt 20 frivilliga mötte upp och satte igång med att röja skogen efter Alfridas framfart, montera möbler, städa av och ställa fram utemöbler, se så att belysning fungerar, m.m. Alla förankringsjärn till pontonkättingarna byttes ut till nya och den gamla jordkällaren revs då den hotade att falla ihop. Hamnen försågs med två handbrandsläckare och ytterligare en placerades vid västra bryggan, seglarbryggan.

Ekskär 1

Under dagen serverades lunch på bryggan och sedan tacos till middag uppe vid klubbhuset.

Lite senare kom mer sand till stranden, skänkt av HamnAB, som vi krattade ut.

Ekskär 2  Ekskär 3

I mitten av juni drogs de två Enkronor som LBF beslutat köpa in som segeljollar ut.

Lidingö Båtförbund tog också beslut om att köpa in en lämplig passbåt, främst för nödsituationer i och kring hamnen och transporter mellan Ekskär och Alsvik, och det blev en Terhi 400 med en 6 hk 4-takt Mercury på.

Ekskär 4

I slutet av 2019 kunde vi konstatera att det fortsätter komma ut många nya medlemmar som upptäcker Ekskär för första gången, men även båtar från andra klubbar i Stockholmsområdet. Antalet övernattningar i båtar uppgick till 1.200, och Styrhyttens övernattningsdel har varit populär med 39 övernattningar.

Välkomna till Ekskär!

Lennart och Ekskärsgruppen

Aktuellt säsongen 2018

Samtliga kättingar till bojar och pontoner har kontrollerats, och en del kätting har bytts, så att det kommer att vara säkert att lägga till vid Ekskär även 2019.

1a2a3a

På arbetshelgen, som detta år infann sig den 12 maj, jobbade en 25-30 frivilliga med att göra Ekskär klart för säsongen. Nya bord monterades och ställdes fram, stränderna krattades och stigarna röjdes. Klubbstugan fick akustikplattor i taket, nya sophuset flyttades på plats och bastun målades om. Hål och ojämnheter på pontonerna lades igen med betong och en timrad låda för kompost anlades nedanför dassen. Taket ovanför dassen försågs med stuprännor och mycket sly och träd fälldes för bättre säkerhet och framkomlighet. Sophuset flyttades till sin slutliga plats och togs i drift. Bredvid sophuset finns kompostkärl för hushållssopor.

Skaran av arbetare bjöds som alltid på enklare lunch och middag som tack för hjälpen!

Under året har bodelen i styrhytten fräschats upp och finns nu belysning mellan bastun och klubbstugan, samt inne i bastun.

 4a5a6a

På grund av det varma och torra vädret var det eldningsförbud under större delen av sommaren. Eldfaran i skog och mark föranledde att en motorbrandspruta med slang som räcker över hela ön har införskaffats. Den finns lätt tillgänglig i hamnen.

7a

Välkomna till Ekskär!

Hälsningar från Ekskärsgruppen genom Lennart Gibo

 

Det hände säsongen 2017

På arbetshelgen, som detta år infann sig den 27 maj, jobbade ett tjugotal frivilliga med att göra Ekskär klart för säsongen. Alla bord tvättades och ställdes fram, stränderna krattades och stigarna röjdes. Mycket skräp forslades bort och borden i hamnen justerades för att hålla lite till. 

Ekskär7 Ekskär8 Ekskär9

Ekskär1  Ekskär2  Ekskär3

Pontonerna fick under våren nya skoningar och nu kunde vi montera de nya badstegarna i hamnen. Uppe i skogen mot bastun har vi ställt upp en trampolin att hoppa sig trött på.

Ekskär4  Ekskär5

Skaran av arbetare bjöds på enklare lunch och middag som tack för hjälpen!

Under året har vi också borrat i ringar i berget på västsidan nära Styrhytten för de som önskar naturförtöja lite avskilt, och skvalpigt.

För säsongen 2018 kommer sophuset att ersättas av ett nytt sopskåp som skall placeras i skogen innanför norra pontonen i hamnen. Nu finns det också barnstolar att använda både vid hamnen och uppe i klubbstugan.

Det hände säsongen 2016 

Under 2016 har fokus främst varit säkerheten. Under arbetsdagen i maj installerades en ny bastuugn, skorsten och takgenomföring byggdes om, och klubbstugans skorsten fick steghållare.

     

Brandskyddsingenjörer har nu godkänt både bastu och öppen spis i klubbstugan för eldning. Öppna spisen är dessutom nymålad. Bastutaket har nu regnavvattning för regnvatten att kasta på bastustenarna.

  

Samtliga kättingar och linor till bojar och pontoner har kontrollerats och mycket kätting har bytts. Västra bryggan har fått kraftigare ringar att förtöja i och många bojar är utbytta, vilket innebär säkra förtöjningar vid Ekskär även under 2017.

  

Ekskär har haft över 1.200 övernattningar i båtar under säsongen och Lidingö Jolleseglare höll tredagarseventet "Stockholm Youth Raid" med Ekskär som bas.

      

Innan höstmörkret sänkte sig så ordnades belysning upp till klubbhus och toaletter.

 

Det hände säsongen 2015


Vi lossar sandUtvecklingen av Ekskär fortsätter enligt plan (Planen finns  att läsa i sin helhet här).

Västra sidan har fått en ny och bättre brygga och spångarna ut till pontonerna i hamnen är reparerade.

Arbetet med att anlägga en riktig sandstrand på västra sidan, just norr om bryggan, har startat och tack vare en sponsor kunde första lasset sand lossas i år.

Vid den nya stranden och bryggan finns en murad grill och flera bord för att äta och avnjuta kvällssolen.

Vi har röjt och öppnat upp lite mer på ön genom trädfällning och styrhyttens tak är nu målat. Utanpå styrhytten  är en veranda med en fin utsikt över Edöfjärden färdig.

Välkomna till Ekskär!

Hälsningar från Ekskärsgruppen genom Lennart Gibo

Det hände säsongen 2013

Vi har nu under ett antal år förädlat och utvecklat vår fina ö. Vi har med hjälp av duktiga hantverkare och en glödande entusiasm hos engagerade medlemmar i de olika klubbarna på Lidingö skapat nya och förbättrade platser att umgås på. Vi går nu vidare i vår plan att skapa fler och bättre platser. Vi kommer i år att bygga ett stort däck vid storstugan så att fler skall kunna äta och njuta av kvällssolen vid storstugan, fler grillar skall placeras vid däcket och vid nya badstranden, bastuaggregatet är lagat och vi kommer att genomföra våra gemensamma arbetshelger på vår och höst. När dessa är bestämt datum för så kommer det att anslås på vår hemsida.

Utvecklingsplan för de nästkommande åren:

Nya kättingar till bojar runt ön. Utökning av däck klubbhuset. Byta till större fönster alternativt altandörrar med glas på storstugan. Murad grill på södra udden. Murad grill vid nya badplatsen. Styrhytten bearbetas till en mötesplats för fler. Murad grill vid styrhytten. Utvidga däcken på fler nivåer kring storstugan. Utöka platser att vistas på. Gallra skog så att kvällssolen når de platser vi önskar. Utveckla samarbetet med LJS fler läger.

Hälsningar från Ekskärsgruppen genom Åke Nygren

Det hände säsongen 2012 

Bryggdäcket i hamnen är färdigt. Under helgen den 12-13 maj hade klubbarna arbetshelg och det uppfördes murade grillar, fälldes träd och klövs ved. Bastun och andra byggnader målades och kompletterades med utrustning för sommaren. Den gamla grillplatsen har rensats och mycket ris och annat skräp har eldats upp. Nya trivselregler har anslagits och Leif Fryklund är ny tillsynsman på Ekskär. 

Det hände säsongen 2011

Vi har nu genomfört den första etappen av upprustningen. Denna innefattade utbyggnad av bryggdäcket .Vi samt ommålning av bastun och stugan. Vi har även reparerat en av flytpontonerna och styrhytten är klar. En jolleramp har byggts strax norr om östra hamnen. En stor del av arbetet utfördes av frivillliga medlemmar från våra klubbar under en arbetshelg den 21 -22 maj.

> Mer om arbetshelgen 2011....