• BBKflygfoto som smart objekt-1.jpg
 • Bojar som smart objekt-1.jpg
 • Båtskola som smart objekt-1.jpg
 • Ekskar4 som smart objekt-1.jpg
 • Ekskar som smart objekt-1.jpg
 • Ekskar_brygga_2.jpg
 • Ekskar_brygga_3.jpg
 • hamn1_980x277.jpg
 • hamn3_980x277.jpg
 • hamn4_980x277.jpg
 • hamn5_980x277.jpg
 • hamn62_980x277.jpg
 • IMG_4608_980x277.jpg
 • IMG_4635_adjust_980x277.jpg
 • IMG_4639_adjust_980x277.jpg
 • IMG_4642_adjust_980x277.jpg
 • Jolleramp_2011-05-21.jpg
 • Jolleskola som smart objekt-1.jpg
 • MorgonEksar1 som smart objekt-1.jpg
 • mås1 som smart objekt-1.jpg


En tidigt väckt fråga för LBF blev frågan om att köpa in en egen klubbholme. För att få ekonomi för ett inköp ordnades tre båtlotterier, som tillsammans gav ett netto på cirka 3.200 kronor. Efter många diskussioner avslutades affären och Ekskär kom i LBFs ägo sommaren 1938 mot en kontant betalning av 3.000 kronor.
Ekskär, ute på Edöfjärd, har position lat N 59 grader 26.4 minuter och long. O 18 grader 37,6 minuter, således öster om södra Ljusterö.

Under kriget låg Ekskär i dvala, men 1945 inköptes av kronan en militärbarack att användas till klubbhus. Baracken blev liggande på Lidingö till 1953, då den transporterades ut, byggdes upp och invigdes till höstfesten. Baracken brann ner i början av 90talet, men är nu ersatt av en ny trevlig klubbstuga.