• BBKflygfoto som smart objekt-1.jpg
 • Bojar som smart objekt-1.jpg
 • Båtskola som smart objekt-1.jpg
 • Ekskar4 som smart objekt-1.jpg
 • Ekskar som smart objekt-1.jpg
 • Ekskar_brygga_2.jpg
 • Ekskar_brygga_3.jpg
 • hamn1_980x277.jpg
 • hamn3_980x277.jpg
 • hamn4_980x277.jpg
 • hamn5_980x277.jpg
 • hamn62_980x277.jpg
 • IMG_4608_980x277.jpg
 • IMG_4635_adjust_980x277.jpg
 • IMG_4639_adjust_980x277.jpg
 • IMG_4642_adjust_980x277.jpg
 • Jolleramp_2011-05-21.jpg
 • Jolleskola som smart objekt-1.jpg
 • MorgonEksar1 som smart objekt-1.jpg
 • mås1 som smart objekt-1.jpg

 Möteskalender 2021 (Under uppdatering)

Möten

Tid

Plats

Årsmöte

25 november kl 19.00

Sticklinge Udde båtklubb

Styrelsen

24 februari kl 19.00

Styrelsen

27 maj kl 15.00

Ekskär

Styrelsen

21 oktober kl 19.00

AU

17 februari kl 18.00

AU

12 maj kl 18.00

AU

7 oktober kl 18.00

Båtråd

10 februari kl 17:30

Båtråd

Båtråd

Hamnkaptensmöte

17 mars 18:30

Övrigt

Datum

Utförs av

Uppdatering SBU register

Senast 31 januari 

Båtklubbarna

Årsavgifter debiteras

Senast 25 mars

LBF kassör

Årsavgifter till LBF

Senast 25 april 

Klubbkassörer

Båtköstatistik Lidingö stad

Senast 31 december

LBF kassör

LBF Bokslut

30 september

LBF Kassör, Revisorer